Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

Czas czytania: 4 min Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są jednymi z najpoważniejszych przewinień w chrześcijaństwie. Odwołują się do stanu ducha, w którym człowiek celowo i trwale odrzuca działanie Bożej łaski oraz Jego mocy przemieniającej….